Schade aan brein

Ziek worden van chronische stress

Dat we ziek worden door chronische stress is bekend. Maar nu blijkt uit studies aan  de Universiteiten van Berkeley en Yale (USA) dat chronische stress je brein letterlijk kleiner maakt. 

 

Wanneer de grijze massa in de zgn. prefrontale cortex in de hersenen afneemt, kan men de angstrespons op stressvolle situaties minder goed onder controle houden. Door het ontwikkelen van een overgevoeligheid voor stressvolle situaties lokken ook zeer kleine prikkels enorme hevige angst- en stressreacties uit. Afname van de grijze massa in de prefrontale cortex heeft bovendien een negatieve invloed op ons geheugen en de manier waarop wij dingen aanleren.

 

Gelukkig is deze afname weer te corrigeren. Een onderzoek aan de universiteit van Harvard toonde aan dat Mindfulness een effectieve methode is om het verlies aan hersenfuncties door stress te bestrijden. Ook activiteiten als yoga, wandelen en sporten zouden de hersenmassa weer stimuleren.

Reactie schrijven

Commentaren: 0